Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

30798701
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Radlinského 6,  811 07 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
01.01.2006
Rozpočtová organizácia
Protipožiarna ochrana
Protipožiarna ochrana
Ústredná štátna správa
Štátne
250-499 zamestnancov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.